دوشنبه، ۲۳ فروردين ۱۴۰۰ | Monday, 12. April 2021

زن در متون مقدس جلد13(زن در اسلام؛4/ دو صدایی: تبعیض و رفرم)

 Jeld13

فهرست مطالب

تعدد زوجات (پلي‌گامی)

 تصوير زنان در متن

تصوير زنان در احاديث و تفاسير، نمادي از اوج دوصدايي‌ها

 چهارده رفرم در وضعيت طلاق

 حق طلاق زنانه (طلاق خلع)

تعيين داور از طرف زن و شوهر

 رفرم در وضعيت زنان بيوه

برخي تفاو‌ت‌ها (و تبعيضات) حقوقي:

 گواهي و شهادت زنان

قصاص و ديه زنان

پرسش و پاسخ  

دسترسی به جزوه

بازگشت به فهرست کلاس زن در متون مقدس