شنبه، ۸ بهمن ۱۴۰۱ | Saturday, 28. January 2023

زن در متون مقدس جلد12(زن در اسلام؛3/ رفرم در خانواده/ نقصان دین و عقل زنان؟)

 Jeld12

فهرست مطالب

مجادله يک زن با رسول و حمايت خداوند از او

نبوت مردانه

زن موضوع مزد و هديه و فديه نيست

عدم حمايت از بيوه زنان

نقصان دين و عقل و در زنان؛ برتري احساس بر عقل (در روايات و تفاسير، نه در قرآن):

ناتواني در جدل و جدال

سفيهان (؟)

لغزش و فراموشي در شهادت و گواهي

فضل مردان

درجه مردان

تمناي ديگري بودن

زن در خانواده (رفرم در وضعيت تاريخي):

تأكيد بر ازدواج

رابطه متقابل مبتني بر آرامش، مودت و رحمت و لباس يكديگر بودن

زنان براي مردان

لزوم رضايت دختر در ازدواج

پرداختن مهريه به خود زنان

سرپرستي و رياست مرد بر خانواده

عدم ذكر وفاداري

ازدواج دختران كم‌سال

نفي برخي ازدواج‌هاي ضدزن

ازدواج با زنان غيرهم‌دين

مشورت زن و شوهر در بازگيري فرزند از شير

تنبيه بدني زنان

پرسش و پاسخ  

 

دسترسی به جزوه

بازگشت به فهرست کلاس زن در متون مقدس