شنبه، ۸ بهمن ۱۴۰۱ | Saturday, 28. January 2023

زن در متون مقدس جلد2(متون مقدس و دنیای جدید؛ چالش ها و پاسخ ها)

Jeld2-2

فهرست مطالب

چرا زن در متون مقدس؟

 چرایی بحث؟

چکیده بحث

 متون مقدس و دنیای جدید

چهار چالش متون مقدس و دنیای جدید

شش برخورد با چهار چالش

 مفهوم «تاریخ» در رویکرد تاریخی – الهامی

چند نمونه از برخوردهای پژوهشی – تحلیلی غیرمومنانه

 پرسش و پاسخ

 

دسترسی به جزوه

بازگشت به فهرست کلاس زن در متون مقدس