شنبه، ۸ آذر ۱۳۹۹ | Saturday, 28. November 2020

توضیحی در باره کلاس شریعتی شناسی

 

مباحث این کلاس در 22 جزوه شریعتی شناسی منتشر شد که در زیر مشاهده می شود.

برخی از این جزوات به صورت کتاب نیز منتشر شده است. 4 جزوه اول به صورت شریعتی شناسی جلد اول (رند خام)؛ 3 جزوه بعدی به عنوان شریعتی شناسی جلد دوم ( اصلاح انقلابی)؛ جزوات 9 و 13 و 14  تحت عنوان شریعتی شناسی جلد سوم ( باز صف ها اشتباه نشود!) و  جزوات 16و 17 و 18 با عنوان شریعتی و ساواک منتشر شده است. کتاب های یاد شده در بخش کتاب ها قابل دسترسی هستند.