جمعه، ۴ تير ۱۴۰۰ | Friday, 25. June 2021

17 - شریعتی و دشمنانش (بررسى اسناد ساواك از بازداشت شريعتى تا يكمين سالگرد مرگ)

jeld-sh17فهرست مطالب

مرحله پنجم: از بازداشت شريعتى (52) تا يكمين سالگرد مرگ

بازجويى اول

بازجويى دوم

بازجويى سوم

بازجويى چهارم

بازجويى پنجم

اسنادى از هم‏سلول ها و شاگردان شريعتى

بولتن احمدرضا كريمى درباره شريعتى

بررسى ادامه اسناد جلد دوم ـ بولتن هاى ساواك درباره شريعتى

دو ديدگاه در مورد "انسان، اسلام، مكتبهاى مغرب زمين" و "بازگشت به خويش"

ديدگاه هيئت منصفه‏اى درباره محتواى دو كتاب

بررسى تحليل استدلالهاى دو نگاه و طرح نگاه سوم

مرور تحليلی بر اسناد جلد سوم

ادامه بررسى اسناد جلد سوم ـ مرحله پنجم

خروج شريعتى از كشور و مرگ وى در انگليس

پيامدهاى انعكاس مرگ شريعتى

 

 دسترسی به کتاب

بازگشت به فهرست کلاس شریعتی شناسی