دوشنبه، ۸ آذر ۱۴۰۰ | Monday, 29. November 2021

14 - شریعتی پس از شریعتی (الف - بررسی تحلیلی - انتقادی گروه های طرفدار شریعتی)

jeld-sh14فهرست مطالب


     تبريك سال نو

     شريعتى شاگرد داشت يا مستمع؟

     "فرقان" ادعاى طرفدارى از شريعتى را نداشت

     بررسى تحليلى انتقادى گروههاى طرفدار شريعتى

     بعضى ويژگيها و كاركردهاى مثبت گروههاى طرفدار شريعتى

     بعضى ويژگيها و كاركردهاى مثبت گروههاى طرفدار شريعتى

     جمعبندى: تجربه در مجموع مثبتِ گروههاى طرفدار شريعتى

     پرسش و پاسخ 

 

دسترسی به کتاب