شنبه، ۱۵ آذر ۱۳۹۹ | Saturday, 5. December 2020

9 - پنج پارادایم اسلام شناسی

jeld-sh9فهرست مطالب

نوانديشان جديد مذهبى و ضرورت شناخت سنت فكرى آنها

7 شاخص براى گونه شناسى سرمشقهاى اسلامشناسى نوانديشان

     1 ـ نسبت با اسلام حوزوى و معارف تاريخى مسلمانها

اسلام حوزوى؛ بينش ـ منبع ـ روش

     اسلام نوگرا ـ اسلام رفرميست

     2 ـ نسبت دين با علوم عصر و زندگى بشر ـ فلسفه دين

نسبت دين و علوم عصر

     برخورد تقابلى

     برخورد استخدامى

     برخورد تلفيقى

     برخورد تفكيكى

     برخورد تطبيقى (تطبيق وجودى)

نسبت دين و زندگى بشر

     3 ـ متدلوژى و روش

     4 ـ برخورد با مدرنيته و تمدن جديد غرب

برخورد غير انتقادى

نقد تكميلى

نقد استعلايى

شش نقد درونى به مدرنيته و تمدن غرب

نقد كل پروژه مدرنيته از بيرون

     5 ـ برخورد با شريعت

     6 ـ نسبت با سياست و حكومت

نسبت دنيا و آخرت: كاه و گندم يا دامنه و قله

     7 ـ نگاه اجتماعى ـ تاريخى و راهكار

جمعبندى مقايسه‏اى: (5 پارادايم اسلام‏ شناسى معاصر)

     پرسش و پاسخ

دسترسی به کتاب