جمعه، ۱۴ آذر ۱۳۹۹ | Friday, 4. December 2020

19 - شریعتی و دشمنانش: شریعتی و افراطیون ولایتی (تاثیرات چالش با ولایتی ها در آرای شیعی شریعتی)

 jeld-sh19

فهرست مطالب

سير كلى برخورد ولايتى‏ها با شريعتى

نگاهى اجمالى به محتواى فكرى برخوردهاى ولايتى‏ها با شريعتى

برخى اسناد ساواك در مورد برخورد ولايتى‏ها با شريعتى

تلقى ولايتى‏ها از شريعتى و مهمترين انتقادهاى آنها

تاثيرات برخورد ولايتى‏ها در آراى شريعتى

     ـ كرنولوژى و سير آثار شريعتى در مورد تشيع

برخورد شريعتى با ولايتى‏ها

تحليل شريعتى از ريشه‏هاى حملات ولايتى‏ها

چماقى به نام ولايت

تأثيرات برخورد ولايتى‏ها بر آراى شريعتى

     ـ سير از تلقى "تشيع ميعادگاه روح سامى و آريايى" به بازخوانى فكرى ـ مبارزاتى تشيع

     ـ سير از تحليل روشنفكرانه و غير فرقه‏اى تاريخ اسلام به بازخوانى مقيد به ظواهر سنتى

         و رسمى و كلامى شيعه

   ـ سعى در تلفيق و توجيه تعارض دموكراسى با وصايت و عقايد رسمى كلامى شيعه

     ـ طرح فلسفه تاريخ اسلام با نگرش شيعى

     ـ تأكيد بر وحدت شيعه و سنى

     ـ تفكيك و مرزبندى در رابطه با روحانيت

     ـ استمرار و تأكيد بر دفاع از زنان و به ويژه حضور آنها در حسينيه ارشاد

     ـ استمرار مذهب عليه مذهب به تشيع علوى ـ صفوى

     ـ همچنان ارادت به على

نگاهى تاريخى به سير فرهنگ و حركت شيعه

دقت و رعايت قيود رسمى شيعه كلاسيك

يك سؤال مهم روش شناختى

احساس شريعتى درباره اين چالش (نقبى به درون)

شريعتى و مربع دموستنس

     پرسش و پاسخ

دسترسی به جزوه

بازگشت به فهرست کلاس شریعتی شناسی