دوشنبه، ۷ مهر ۱۳۹۹ | Monday, 28. September 2020

سمیرا قرائی- رادیو فردا- در گفتگو با مهدی مهدوی آزاد و رضا علیجانی

فرار از منطقه مرزی

دوشنبه, 03 ارديبهشت 1397 ساعت 05:52

hamjensgeraieدر حاشیه برنامه پرگار در باره همجنسگرایی

ahzab1حق فعالیت برای همگان باید به صورت یک مطالبه عمومی دربیاید!

رادیو فرانسه - زمینه ها و دیدگاه ها- با شرکت حسین قاضیان و رضا علیجانی- 26 فروردین 1397

photo 2018-04-11 08-13-01هر کنش گر سیاسی در ترسیم آینده باید به جای یک طرح به چند طرح بیندیشد. آینده از منظر شرایط موجود در ساخت قدرت، منطقه و جهان و نیز شرایط اقشار مختلف مردم، چند احتمالی است. ترسیم آینده «تک» احتمالی (اصلاح حکومت، قیام مردم و ...)، نوعی ساده سازی و نادیده گرفتن احتمالات دیگر است/ گشوده بودن تحول خواهی نسبت به احتمالات مختلف مغایرتی با داشتن گزینه «ترجیحی» ندارد. یک تحول خواه ترجیح می دهد توان جامعه مدنی در حدی بالا برود که خود را برحکومت تحمیل کند تا قدرت مستقر در برابر آن عقب نشینی کند و استحاله گردد. تا کجا عقب بنشیند؟ گزینه ترجیحی نهایی نبودهیچ مقام مادام العمر غیرپاسخگو، جدایی دین و حکومت و رفع تمامی تبعیض هاست/ننقطه امتیاز تحول خواهی بر دو رویکرد دیگر در همین انعطاف و قابلیت تطبیق نهفته است.

نیاز به عدالـت (کنگره وحدت چپ)

شنبه, 11 فروردين 1397 ساعت 13:44

محمدرضا اسکندری- کوردانه: مصاحبه با رضا علیجانی در مورد کنکره وحدت و حزب چپ ایران(فدائیان خلق

نیوشا بقراطی- ساعت ششم- رادیو فردا- با شرکت مهرداد درویش پور و رضا علیجانی

نیاز به «شبح مارکس»، «شبح دی ماه»

جمعه, 10 فروردين 1397 ساعت 07:49

(سخنرانی کوتاه در کنگره وحدت چپ در کلن آلمان)

 متن نوشتاری در صفحه داخلی...

گفتگو با سایت زیتون در باره تغییرات سیاست ایران در سال 1397 

20cامید است که تجربیات موج اعتراضات دی ماه مردم جان به لب رسیده همان گونه که برای بخش امنیتی سرکوبگر حاوی درس هایی است، برای مردم و به خصوص فعالان مدنی و سیاسی نیز به انباشتی از تجربیات تبدیل شود و راه به سوی آینده ایرانی آزاد و آباد و مستقل بگشاید.