شنبه، ۲۱ تير ۱۳۹۹ | Saturday, 11. July 2020

نواندیشی دینی (66)

من در اين سخنراني روي دو نكته اصلي تاكيد داشتم: الف‌ـ غيبت امام علي(ع) در فقه سياسي و قوانين مدني و رفتارهاي جاري در كشور ب‌ـ فقدان استراتژي فرهنگي در ميان نوانديشان ديني.

شش رویکرد در برخورد با مشکلاتِ امروزینِ زنان ...

حکایتِ مشروطه در ابعادِ مختلف‌اش، در صد سال پیش، هم‌چنان حکایت امروز و مشکلات چند بعدی ماست. یکی از ابعاد این صورت مسئلهٔٔ پیچیده و چندلایه، موضوعِ نسبتِ دین و دنیای جدید در میان نو اندیشان مذهبی و رفرمیست‌های حوزوی و چالش و تقابلِ آن‌ها با اصول‌گرایانِ سنتی و بنیادگرایان است. ما هم‌چنان در بسترِ تقابلِ آیت‌الله نائینی و شیخ فضل‌الله نوری، البته با قالب‌ها و مدل‌های امروزین آن‌ها، می‌اندیشیم و زندگی می‌کنیم

 

زن شناسی شریعتی

چهارشنبه, 29 خرداد 1387 ساعت 19:33

متن ذیل فشرده سخنرانی ارایه شده توسط رضا علیجانی در سمینار زن و شریعتی در حسینیه ارشاد است

مقايسه تطبيقی اديان در مسئله زنان/ بخش 1

چهارشنبه, 29 خرداد 1387 ساعت 13:19

ما در مباحث‌مان از "نگاه تاریخی" و "متد تاریخی ـ الهامی" صحبت کردیم...

گزارش سخنرانی های انجام شده در سمینار زن و شریعتی در حسینیه ارشاد

مطلبی برای سمینار و ویژه‌نامه‌ی آسیب‌شناسیِ روشنفکریِ دینی

 توحید و عدالتِ جنسیتی و کورجنسی‌ روشنفکران