پنجشنبه، ۲ آذر ۱۳۹۶ | Thursday, 23. November 2017

نواندیشی دینی (62)

پاسخ به پرسش رادیو زمانه در باره مسئله «فتوا» از منظر نواندیشان دینی (با اشاره به ادعای ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در باره ارتباط مسئله جده با فتوای امام جمعه ای در عربستان)

نواندیشی دینی؛ برآمده از تاریخ و تاریخ ساز

چهارشنبه, 12 فروردين 1394 ساعت 20:50

mihan2گفتاری در باره «روشنفکری و نهضت اصلاح دینی»

پیمان؛ پیشگام در تبیین متن و وحی

چهارشنبه, 17 دی 1393 ساعت 00:00

dr peyman

 در میان نواندیشان دینی ایرانی نخستین گام‌ها و اولین آراء در تبیین نواندیشانه پدیده وحی از سوی دکتر پیمان برداشته و طرح شده است.

matn

این کتاب منتشر نشده است /

فهرست کتاب

دسترسی به کتاب...