شنبه، ۳۰ دي ۱۳۹۶ | Saturday, 20. January 2018

سیاسی - استراتژیک (145)

چالش‏ هاى اخير در خصوص يك امر قديم

چهارشنبه, 17 شهریور 1378 ساعت 09:01

 جناح اصلاح طلب در برخى مسائل تكليف خود را با گذشته مشخص كرده است (مانند سياست خارجى )، اما درباره برخى وقايع هنوز نتوانسته است با نگرش تعديل‏ يافته امروزى خود به پيشینه ‏اش بپردازد و آن‏ها را مجدداً مورد بررسى قرار دهد. از اين جمله است قضيه انقلاب فرهنگى، مسئله زندان‏ ها و به ويژه اعدام‏ هاى سال 67، بركنارى آيت ‏اللَّه منتظرى و ....

   هر تفكر يا گرايشى براى اثرگذارى عميق، گسترده و برگشت ‏ناپذير اجتماعى نيازمند سه مؤلفه اساسى و سه بعد رهايى‏ بخش است: تئورى - حركت - تشكيلات.

(نقد خودى ـ غيرخودى و نظريه سه جمهورى)
 اين مصاحبه در نشريه  نسیم جنوب بوشهر (يكشنبه 20 تير ماه 1378) به چاپ رسيده و در کتاب منتشر نشده انقلاب نامرئی جلد دوم نیز آمده است.

بحث انقلاب "نامرئى" را به اين خاطر مطرح مى‏ كنيم كه در "انقلابات سياسى" چون پرسروصداست و هرم قدرت سياسى را سريع سرنگون مى ‏كند و در اعماق جامعه منعكس مى‏ شود، ما بازتاب‏ هايش را خيلى راحت و آشكار مى‏ بينيم. ولى يك سرى انقلابات هست كه ممكن است به صورت نامرئى در يك جامعه اتفاق بيفتد و "صورت مسئله" جامعه را به اندازه همان انقلاب سياسى دگرگون بكند، اما كمتر به چشم همگانى بيايد

نهضت‌ بيداري‌ زنان‌ در ايران‌

جمعه, 29 اسفند 1376 ساعت 08:50

سه‌ سيماي‌ نمادين‌ رهايي‌ زن‌: اشرف‌ پهلوي‌ ـ اشرف‌ دهقاني‌ ـ انگاره‌ ارشادي‌