دوشنبه، ۱۹ آذر ۱۳۹۷ | Monday, 10. December 2018

سیاسی - استراتژیک (160)

گفت و گو با سایت حامیان مادران پارک لاله

 

 در رانندگی، در شب، رانندگان هم نور بالا می‌زنند و هم نور پایین. هر دو مورد نیاز است. اما آیا راننده می‌تواند فقط با نور بالا رانندگی کند؟ فرد رتبه دوم یکی از گروه‌های سیاسی ضربه خورده در دهه شصت، در زندان با تحلیلی انتقادی – و البته احترام‌آمیز – به گذشته جریان خود  می‌گفت «ما آینده تاریخ را می‌دیدیم اما جلوی پای‌مان را نمی‌دیدیم».

در مواجهه نیروهای منتقد و معترض با  «وضعیت» حاکم بر کشور به طور عمومی سه راه و رویکرد به چشم می‌خورد: اصلاح‌طلبی، براندازی، مطالبه‌محوری (تحول‌خواهی)…

چرا همگرایی سیاسی ضروری است؟

دوشنبه, 28 فروردين 1391 ساعت 19:16

در این مرحله مشخص یک نیاز مبرم و استراتژیک نیز ضرورت این هم‌گرایی را اساسی و بنیادی می‌کند: تغییر در تناسب قوای سیاسی.

ایران به کدام سو می رود؟

سه شنبه, 08 فروردين 1391 ساعت 11:30

(سه سناریو برای آینده ایران)

در تحلیل شرایط پیش رو می‌توان «چهار پایه» استراتژیک (جهان – نظام – مردم – نیروها) را مد نظر قرار داد . بنا به تحلیل این عناصر سه سناریو برای آینده متصور است: ادامه وضع موجود – تعامل با خارج، سرکوب در داخل – تغییر رفتار حکومت بنا به علل گوناگون (از اصلاح تا فروپاشی).

(چنان نماند و چنین نیز نخواهد ماند)

امروزه نیروهای فعال و آزادشده اما منفرد و متفرق حاضر در صحنه روند دموکراتیزاسیون در ایران نیازمند هم‌یابی و ارتباط منظم و مستمر و تشکیل  جمع های  فکری – حرکتی و حضور بزنگاهی مبتنی براصل  بقا و اصل تطابق بود و نمود‌اند.

از مجموعه گفتگوهای جمشید اسدی با چهره‌های ملی درباره انتخابات

کنگره ملی تشکیل نخواهد شد

جمعه, 27 آبان 1390 ساعت 21:21

  یوحنا نجدی:رضا علیجانی، تقی رحمانی و هدی صابر در قامت سه عضو شناخته شده جریان ملی – مذهبی نام شان اغلب با هم گره خورده است؛ امروز اما وضعیت این سه یار قدیمی گویا آیینه تمام نمایی از فعالان سیاسی ایرانی است. با رضا علیجانی درباره «کنگره ملی» به گفتگو نشستیم هرچند سخت بر این باورست که این کنگره تشکیل نخواهد شد. پیش از انجام مصاحبه تاکید کرد که از اظهارنظر درباره اشخاص پرهیز می کند؛ از او انکار و از من اصرار؛ چه این اخلاق سیاسی ملی – مذهبی ها و سلوک خاندان سحابی هاست که احترام همه گروه ها را علیرغم تفاوت دیدگاه ها بر می انگیزد.

اعدام های ۶۷ بایستی به یک هولوکاست ایرانی تبدیل بشود. به یک وجدان جمعی؛ نه برای اینکه انتقام بگیریم. نه برای اینکه طعنه بزنیم. نه برای اینکه کسانی که آن موقع در دستگاه سرکوب بودند و الان اصلاح طلب شده اند را نیش بزنیم. بلکه برای اینکه تبدیل به یک وجدان اجتماعی بشود برای حفظ کرامت انسان که دیگر در تاریخ ما این فاجعه تکرار نشود. من اعدام های شصت و هفت را یک هولوکاست ایرانی می دانم.

نیاز مبرم به تحلیل استراتژیک

جمعه, 08 مهر 1390 ساعت 09:53

برای تحلیل استراتژیک، نیاز به تحلیلی چهاروجهی است که هر تحلیلی بدون آن‌ها ناقص خواهد بود...