چهارشنبه، ۹ آذر ۱۴۰۱ | Wednesday, 30. November 2022

بیانیه (1)

توضیحی در باره بخش بیانیه ها

پنج شنبه, 11 دی 1393 ساعت 22:02

به زودی بخش بیانیه ها دایر و تکمیل خواهد شد. در این بخش  چه بیانیه های پر امضایی که توسط رضا علیجانی نیز امضا شده و چه بیانیه هایی که با نام حقوقی مشترکی منتشر شده که رضا علیجانی نیز در زیر مجموعه آن قرار داشته؛ خواهد آمد.