شنبه، ۳ اسفند ۱۳۹۸ | Saturday, 22. February 2020

دو انتخابات پیش رو و مطالبات مردم

منتشرشده در صدا و تصویر سیاسی پنج شنبه, 29 بهمن 1394 ساعت 18:33

ناصر اعتمادی/ برنامه «این هفته» در تلویزیون «من و تو»/ 29 بهمن 1394/ میزگردی با شرکت شهلا شفیق، بیژن حکمت، عبدالله مهتدی و رضا علیجانی.

میزگردی حاوی طیفی از نظرات که در طول بحث نقاط اشتراک و افتراق شان به تدریج روشن تر می شد. برایم برخی نقاط متقاطع و مشترک (به جز خانم شفیق که مرتب بی دلیل- و شاید هم به دلایل ایدئولوژیک- به میان بحث من می آمدند!) جالب تر بود. به خصوص در عدم مخالفت با مشارکت مردم در انتخابات والبته نابسندگی آن برای روند دموکراتیزاسیون در ایران. موارد اختلاف کمتر به بحث گذاشته شد...

https://www.manototv.com/videos/78816/vid8022