شنبه، ۳ اسفند ۱۳۹۸ | Saturday, 22. February 2020

جایگاه مجلس در ساختار سیاسی ایران

منتشرشده در صدا و تصویر سیاسی سه شنبه, 10 آذر 1394 ساعت 10:49

مسعود سفیری/ برنامه افق اول آذر 1394 در باره جایگاه مجلس در ساختار سیاسی ایران با شرکت حسن شریعتمداری، مجتبی واحدی و رضا علیجانی

کم کم بحث انتخابات می رود که به بحث جدی رسانه های خارج از کشور نیز تبدیل شود. در این برنامه افق همراه با آقایان حسن شریعتمداری و مجتبی واحدی به بحثی کلان در همین رابطه پرداخته ایم.
یک تفاوت فضای داخل و خارج از کشور این است که اولی به بحث هایی از منظر خرد و جزئی تمایل بیشتری دارد و دومی به بحث هایی از منظر کلان و کلی. یکی از منظر امروز به مسائل می نگرد و یکی از منظر پس فردا. شاید باید بین این دو پلی زد و بین امروز و فردا حرکت کرد. دو نگاهی که یکی میکروست و دیگری ماکرو. به لحاظ استراتژیک ضروری است دنبال نگاه متوسط و ترکیبی بود تا بتوان از چشم انداز دقیق تری به صورت مسئله نگریست و به راهکار واقع گرایانه تری رسید. قابل پیش بینی است که در هفته های پیش رو به تدریج این مباحث از بحث های کلان و مفهومی به سمت بحث های خردتر و مصداقی تر پیش برود.
از پارلمان در ایران (که من هم به زمان شاه و هم زمان جمهوری ولایی اشاره کردم) باید توقعات مشخص و محدودی داشت. آرزواندیشی در این باره همان اندازه گمراه کننده است که کاملا بی اثر دیدن مجلس. مهم شاخصی است که با آن به قضاوت می نشینیم. شاخص مان تغییر بنیادی و کلی اوضاع است یا تغییر وضعیت زندگی روزمره مردم و بسترفعالیت فعالان سیاسی و مدنی . شاخص مان تغییرات یک باره و یک جا و ناگهانی است و یا تحولات تدریجی که در وضعیتی با «مقداری رفاه بیشتر برای مردم» و «تا حدی فضای تنفسی بازتر برای فعالان سیاسی و مدنی» میسر می شود...


http://ir.voanews.com/media/video/horizon/3082899.html?z=1566&zp=1