شنبه، ۳ اسفند ۱۳۹۸ | Saturday, 22. February 2020

فساد اقتصادی در ایران

منتشرشده در صدا و تصویر سیاسی پنج شنبه, 21 آبان 1394 ساعت 10:10

فهیمه خضر حیدری/ گفت و گوی فریدون خاوند، کامران دادخواه و رضا علیجانی درباره «فساد اقتصادی در ایران» در برنامه افق 20 آبان 1394

مبارزه با فساد به عنوان یک شعار انتخاباتی
گفت و گوی فریدون خاوند، کامران دادخواه و رضا علیجانی درباره «فساد اقتصادی در ایران» در برنامه افق 20 آبان 1394/ این گفت و گو در باره فساد اقتصادی بود اما بحث به مباحث دیگری هم کشیده شد هم چون شدیدا سیاسی بودن اقتصاد در ایران؛ نسبت فساد با ایدئولوژی؛ بحث ایدئولوژی در دوران جنگ سرد؛ دکتر شریعتی؛ امکان یا عدم امکان مبارزه با فساد در ساخت قدرت در ایران و امکان اصلاح طلبی در ایران کنونی؛ تاثیرات فساد در اذهان و روانشناسی جمعی ایرانیان؛ نفوذ و .../ دراین میزگرد بر امکان استفاده از شعار مبارزه با فساد به عنوان یکی از شعارهای انتخاباتی اسفند ماه اشاره ای داشتم که می توان بعدا در باره اش بیشتر بحث کرد...

http://m.ir.voanews.com/a/3055067.html