شنبه، ۳ اسفند ۱۳۹۸ | Saturday, 22. February 2020

شرایط پسابرجام و پیشاانتخابات

منتشرشده در صدا و تصویر سیاسی یکشنبه, 17 آبان 1394 ساعت 09:57

رضا گوهرزاد/گفت و گوی تلویزیون اندیشه برنامه پویش با مهدی سحرخیز و رضا  علیجانی

گفت و گوی تلویزیون پویش با مهدی سحرخیز فرزند عیسی سحر خیز در باره بازداشت پدرش جناب عیسی سحرخیز و گفت و گو با رضا علیجانی در باره دستگیری های اخیر و شرایط پسا برجام و پیشاانتخابات و انتخابات خبرگان (جهت انتقال به وضعیت پساخامنه ای) و ... و روند گذار به دموکراسی مبنی بر حرکت مدنی و اجتماعی و داشتن متحدی در میان حاکمیت...

تلویزیون اندیشه/ برنامه پویش 17 آبان 1394

https://vimeo.com/145068656