دوشنبه، ۷ مهر ۱۳۹۹ | Monday, 28. September 2020

با سه مشعل سبز؛ اعتراض به پنج‌سال بازداشت خانگی رهبران جنبش سبز

منتشرشده در صدا و تصویر سیاسی شنبه, 01 اسفند 1394 ساعت 16:15

بررسی مسئله حصر و علت عدم حل آن در میزگردی با مدیریت مرتضی کاظمیان و با شرکت منصوره شجاعی و علی مزروعی، مهدی فتاپور و رضا علیجانی/ اول اسفند ماه 1394 مراسم اعتراض به پنج سال بازداشت خانگی رهبران جنبش سبزـ پاریس