پنجشنبه، ۲۳ آبان ۱۳۹۸ | Thursday, 14. November 2019

با سه مشعل سبز؛ اعتراض به پنج‌سال بازداشت خانگی رهبران جنبش سبز

منتشرشده در صدا و تصویر سیاسی شنبه, 01 اسفند 1394 ساعت 16:15

بررسی مسئله حصر و علت عدم حل آن در میزگردی با مدیریت مرتضی کاظمیان و با شرکت منصوره شجاعی و علی مزروعی، مهدی فتاپور و رضا علیجانی/ اول اسفند ماه 1394 مراسم اعتراض به پنج سال بازداشت خانگی رهبران جنبش سبزـ پاریس