چهارشنبه، ۹ مهر ۱۳۹۹ | Wednesday, 30. September 2020

چرا باید در انتخابات شرکت کرد؟

منتشرشده در صدا و تصویر سیاسی پنج شنبه, 06 اسفند 1394 ساعت 15:58

نوشین سیدحسینی/دو میزگرد رادیو فردا در باره شرکت یا عدم شرکت در انتخابات و پیامدهای آن/ ششم و هفتم اسفندماه 1394 با شرکت مجید محمدی و رضا علیجانی

میزگرد انتخاباتی رادیو فردا با مجید محمدی و رضا علیجانی(1)

http://www.radiofarda.com/media/video/f3farda-discussess-election/27574248.html

میزگرد انتخاباتی رادیو فردا با مجید محمدی و رضا علیجانی (۲)

http://www.radiofarda.com/media/video/multimedia_video/27576447.html?z=3659&zp=1