شنبه، ۳ اسفند ۱۳۹۸ | Saturday, 22. February 2020

مشارکت=مشروعیت؟ تحریم=انفعال؟

منتشرشده در صدا و تصویر سیاسی جمعه, 07 اسفند 1394 ساعت 10:36

 انتخابات در ایران چقدر مهم است؟ شرکت در آن چه تاثیری بر فضای سیاسی آینده ایران خواهد داشت؟ نتیجه رای ندادن و تحریم انتخابات چه خواهد بود؟.