يكشنبه، ۲۲ فروردين ۱۴۰۰ | Sunday, 11. April 2021

مسدود کردن تلگرام، تکرار تجربه شکست‌خورده ۴۰ ساله جمهوری اسلامی

منتشرشده در صدا و تصویر سیاسی یکشنبه, 26 فروردين 1397 ساعت 17:17

رادیو فرانسه - زمینه ها و دیدگاه ها- با شرکت حسین قاضیان و رضا علیجانی- 26 فروردین 1397