شنبه، ۸ بهمن ۱۴۰۱ | Saturday, 28. January 2023

مسائل سیاسی ایران در یک میزگرد (برنامه روبه رو شماره 57 تلویزیون من و تو)

منتشرشده در صدا و تصویر سیاسی جمعه, 24 آذر 1396 ساعت 17:37

برنامه روبه رو شماره 55 تلویزیون من و تو با شرکت... (بقیه در داخل صفحه)

https://www.manototv.com/videos/2007239/vid11257

در یک میزگرد دیدگاه ها و راهبردهای متفاوت در باره چند موضوع از جمله: میانه روهای درون حکومت مانع دموکراسی یا تسهیل گر آن هستند؟؛ سهم ایران از رژیم حقوقی دریای خزر؛ نقش ایران در آینده سوریه و عراق؛ چرا موضوع اورژانسی اکولوژیک سیاره ما جدی گرفته نمی شود؟ و اختصاص ردیف های بودجه برای نهادهای مذهبی در لایحه بودجه، روز جمعه 24 آذر ماه 1396 در برنامه روبه رو(57)- تلویزیون من و تو با شرکت حسین آرین – نجاح محمدعلی- سعید بشیرتاش - محمدعلی توفیقی و رضا علیجانی در برابر دیدگاه بینندگان این شبکه قرار گرفت.
 
 من در میزگردهای روبرو بنا به مخاطبانی که این شبکه دارد سعی می کنم موضوعاتی را انتخاب کنم که جنبه تحلیلی و تجربی بیشتری داشته و صرفا سویه خبر- تحلیل آن هم با درونمایه افشاگری نداشته باشد که بسیاری از هموطنان مان به خصوص در داخل کشور بیش از بقیه از آن مطلع اند. 
 
 در این میزگرد نیز موضوعی را انتخاب کردم که فقط جنبه سلبی نداشته و از وجه ایجابی و راهبردی هم برخوردار باشد. موضوع من:  
 
میانه روهای درون حکومت مانع دموکراسی و تغییر در ایران یا تسهیل گر آن؟
 
بخشی از کسانی که در گذشته به طور کامل از حکومت دفاع می کردند و یا حتی از نیروهای تندروی آن بودند، اینک منتقد و معترض به برخی سیاستها و رفتارها هستند. میانه روها مانع دموکراسی و تغییر در ایران اند یا تسهیل گر آن؟ تحول خواهان با آنها چگونه باید برخورد کنند به عنوان یک دشمن؛ رقیب یا متحد سیاسی؟ پرسشم مشخصا در باره افراد میانه روست به همین شکل و واقعیتی که هستند؛ با همه خصوصیات و نقاط احتمالی منفی و مثبت شان و با تایید و تاکید برظرفیت ها و محدودیت های امکان اصلاحات در ساخت قدرت در ایران. با همه این اوصاف با میانه روها باید چگونه برخورد کرد؟
 
متاسفانه به علت برخورد هیجانی و سخن گفتن بیشتر از وقت محدود ممکن برای هر فرد از سوی بعضی از شرکت کنندگان زمان چندانی برای من که طراح موضوع بودم برای ارائه نظر خودم باقی نماند! این موضوع مهم و استراتژیک را دوباره در این میزگرد مطرح خواهم کرد.