يكشنبه، ۲۲ فروردين ۱۴۰۰ | Sunday, 11. April 2021

مسائل سیاسی ایران در یک میزگرد (برنامه روبه رو شماره 55 تلویزیون من و تو)

منتشرشده در صدا و تصویر سیاسی جمعه, 10 آذر 1396 ساعت 17:26

برنامه روبه رو شماره 55 تلویزیون من و تو با شرکت... (بقیه در داخل صفحه)

https://www.manototv.com/videos/2007235/vid11188

 در یک میزگرد دیدگاه ها و راهبردهای متفاوت در باره چند موضوع از جمله: زهر سیاست در ورزش ایران؛ فرهنگ کار در ایران؛ پایه های واقعی قدرت در یک نظام سیاسی؛ فایده های عضویت در یک تشکل صنفی و مدنی و بالاخره نامه احمدی نژاد به آقای خامنه ای، روز جمعه 10 آذر ماه 1396 در برنامه روبه رو(55)- تلویزیون من و تو با شرکت حسن شریعتمداری - پرویز دستمالچی- الهه بقراط - محمدعلی توفیقی و رضا علیجانی در برابر دیدگاه بینندگان این شبکه قرار گرفت.

 
 من در میزگردهای روبرو بنا به مخاطبانی که این شبکه دارد سعی می کنم موضوعاتی را انتخاب کنم که جنبه تحلیلی و تجربی بیشتری داشته باشد و صرفا سویه خبر- تحلیل آن هم با درونمایه افشاگری نداشته باشد که بسیاری از هموطنان مان به خصوص در داخل کشور بیش از بقیه از آن مطلع اند. 
 
 در این میزگرد نیز موضوعی را انتخاب کردم که فقط جنبه سلبی نداشته و از وجه ایجابی و راهبردی هم برخوردار باشد. موضوع من:  
عضویت در تشکل های صنفی چه فایده ای دارد؟
هر روزه در اخبار، عناوینی صنفی چون نام یک تشکل یا سندیکای کارگری از نقاط مختلف کشور(شهرهای بزرگ تا کوچکترین شهرها)؛ کانون صنفی معلمان و  پرستاران و دیگر مشاغل؛  تشکل بازنشستگان و حتی تشکل و تجمع کسانی که فرزندشان به علت بیماری باید دارویی خاص را مصرف کند؛ و یا تشکل های دانشجویی و زنان؛ و یا تشکلهای مدنی با اسامی مختلفی که اهداف اجتماعی و خدماتی و خیریه ای را دنبال میکنند؛  را می شنویم. عضویت در این نوع تشکلها چه فایده ای دارد؟