شنبه، ۸ بهمن ۱۴۰۱ | Saturday, 28. January 2023

مسائل سیاسی ایران در یک میزگرد (برنامه روبه رو شماره 50 تلویزیون من و تو)

منتشرشده در صدا و تصویر سیاسی جمعه, 05 آبان 1396 ساعت 16:47
 برنامه روبه رو شماره 50 تلویزیون من و تو با شرکت... (بقیه در داخل صفحه)
  در یک میزگرد دیدگاه ها و راهبردهای متفاوت در باره چند موضوع از جمله آپارتاید مذهبی در لغو عضویت سپنتا نیکنام، میزان اعتبار پاسپورت ایرانی در جهان، مناسبات آینده تهران و بغداد با توجه به حضور آمریکا و عربستان، حساسیت روی وزیر علوم و بالاخره وظیفه شهروند ملی در نسبت با «وطن» تعریف می شود و یا «حکومت»؛ جمعه 5 آبان ماه 1396 در برنامه روبه رو(50)- تلویزیون من و تو – با شرکت  نجاح محمدعلی- سعید  بشیرتاش- مازیار مکفی و رضا علیجانی در برابر دیدگاه بینندگان این شبکه قرار گرفت.
 من در میزگردهای روبرو بنا به مخاطبانی که این شبکه دارد سعی میکنم موضوعاتی را انتخاب کنم که جنبه تحلیلی و تجربی بیشتری داشته باشد و صرفا سویه خبر- تحلیل آن هم با درونمایه افشاگری نداشته باشد که بسیاری از هموطنان مان به خصوص در داخل کشور بیش از بقیه از آن مطلع اند. 
 در این میزگرد موضوع  برگزیده من بر این سئوال استوار بود که آیا «عشق» ما به ایران و مردم باید درجه و رتبه بالاتری داشته باشد یا نفرت (یا مهر) مان نسبت به حکومت؟ این پرسش معطوف به یک آسیب شناسی است که در میان بخشی از مخالفان وضع موجود دیده ام که نفرت شان از حکومت  بیشتر از عشق شان به ایران و مردمش است. این امر می تواند به یک «روحیه» و «رویه» خاص منجر شود. روحیه نگرش سیاه و سفیدی به وقایع و در نتیجه رفتن به سمت رفتارهایی که  صرفا بر اساس کینه و نفرت نسبت به حکومت تعیین می شود و به تبعات آن روی میهن و مردم نمی اندیشد.