چهارشنبه، ۹ آذر ۱۴۰۱ | Wednesday, 30. November 2022

نگاه ملی به مذاهب و اقوام

منتشرشده در صدا و تصویر سیاسی دوشنبه, 27 شهریور 1396 ساعت 18:50

محمودی- برنامه منشور؛ شبکه جهانی نور- مهدی نخل احمدی ( عضو هیئت مدیره مرکز بین المللی سنی یار) - رضا علیجانی (نواندیش دینی و فعال ملی مذهبی) - دوشنبه ۲۷ شهریور