سه شنبه، ۲۷ مهر ۱۴۰۰ | Tuesday, 19. October 2021

مسائل سیاسی ایران در یک میزگرد(34)

منتشرشده در صدا و تصویر سیاسی جمعه, 16 تیر 1396 ساعت 16:09
برنامه رو به رو شماره 34 تلویزیون من و تو با شرکت...(بقیه در داخل صفحه)
 
 در یک میزگرد دیدگاه ها و راهبردهای متفاوت  در باره چند موضوع  از جمله چگونگی  تغییر قانون اساسی- آشتی ملی- اختلافات رهبر و رئیس جمهور- سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران  در برنامه روبه رو(34)- تلویزیون من و تو – جمعه 16 تیرماه 1396- با شرکت ناصر اعتمادی- پرویز دستمالچی- الهه بقراط- سعید بشیرتاش و رضا علیجانی در برابر دیدگاه بینندگان این شبکه قرار گرفت. 
 من که برای اولین بار در این میزگرد شرکت میکردم سعی کردم بین بیان درد و بیان آرزو و مسئله «سیاست» و «راهبرد» ارتباط برقرار کرده و تفاوت «توصیف» و «تغییر» را روشن کنم. جدا از اینکه در بیان راه حل برای تغییر تاکید داشتم نباید تصور کنیم بیان آرزو خود راه حلی برای تغییر است؛ اصرار داشتم در توصیف واقعیت نیز باید واقع بین و منصف بود و از ارائه تصویر سیاه و سفیدی پرهیز داشت. امید که گفت و گوی روشنگر و  مفیدی برای مخاطبان  این شبکه باشد. 
 این میزگرد به سبک نوینی برگزار می شود و مجری و مدیر ندارد. هر یک از پنج شرکت کننده طراح یک بحث است. شروع و اعلام برنامه و نیز اعلام پایان برنامه نیز توسط دو تن از شرکت کنندگان صورت می گیرد.