جمعه، ۱۷ مرداد ۱۳۹۹ | Friday, 7. August 2020

شکنجه 3

منتشرشده در صدا و تصویر سیاسی چهارشنبه, 19 آذر 1393 ساعت 22:36

زاویه ها: شکنجه / کارشناسان برنامه:حسن مکارمی، رضا کاظم زاده، مهرداد درویش پور و رضا علیجانی