جمعه، ۲۲ فروردين ۱۳۹۹ | Friday, 10. April 2020

شکنجه 1

منتشرشده در صدا و تصویر سیاسی چهارشنبه, 05 آذر 1393 ساعت 22:22

زاویه ها: شکنجه / کارشناسان برنامه: حسن مکارمی، رضا کاظم زاده، مهرداد درویش پور و رضا علیجانی