سه شنبه، ۴ مهر ۱۳۹۶ | Tuesday, 26. September 2017

صدا و تصویر سیاسی (170)

بررسی رابطه دین و دولت 1

شنبه, 08 فروردين 1394 ساعت 17:34

بررسی نسبت دین و دولت در میزگرد تلویزیون اندیشه با حضور بیژن حکمت و رضا علیجانی به مدیریت امیرحسین گنج بخش

1460 روز حصر

چهارشنبه, 29 بهمن 1393 ساعت 23:27

پرونده فساد معاون اول نظام

یکشنبه, 12 بهمن 1393 ساعت 00:00

شکنجه 4

چهارشنبه, 26 آذر 1393 ساعت 22:41

زاویه ها: شکنجه / کارشناسان برنامه: حسن مکارمی، رضا کاظم زاده، مهرداد درویش پور و رضا علیجانی

شکنجه 3

چهارشنبه, 19 آذر 1393 ساعت 22:36

زاویه ها: شکنجه / کارشناسان برنامه:حسن مکارمی، رضا کاظم زاده، مهرداد درویش پور و رضا علیجانی

شکنجه 2

پنج شنبه, 13 آذر 1393 ساعت 22:31

زاویه ها: شکنجه / کارشناسان برنامه: حسن مکارمی، رضا کاظم زاده، مهرداد درویش پور و رضا علیجانی