دوشنبه، ۲۳ فروردين ۱۴۰۰ | Monday, 12. April 2021

صدا و تصویر سیاسی (190)

شکنجه 2

پنج شنبه, 13 آذر 1393 ساعت 22:31

زاویه ها: شکنجه / کارشناسان برنامه: حسن مکارمی، رضا کاظم زاده، مهرداد درویش پور و رضا علیجانی

شکنجه 1

چهارشنبه, 05 آذر 1393 ساعت 22:22

زاویه ها: شکنجه / کارشناسان برنامه: حسن مکارمی، رضا کاظم زاده، مهرداد درویش پور و رضا علیجانی

رضا علیجانی، مهمان برنامه به عبارت دیگر، که بخشی از عمرش را به سبب ترویج اندیشه های ملی-مذهبی در زندان گذرانده و امروز مجبور به ترک ایران شده است می گوید...(برای ادامه متن روی تیتر کلیک کنید)

 

علت قهرمان سازی از قاسم سلیمانی

چهارشنبه, 14 آبان 1393 ساعت 00:00

به یاد عباس امیرانتظام

چهارشنبه, 16 مهر 1393 ساعت 13:38

سخنرانی در مراسم بزرگداشت عباس امیرانتظام در پاریس