يكشنبه، ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ | Sunday, 18. March 2018

صدا و تصویر سیاسی (187)

جواد کورشی- رادیو فردا- واکنش چند نماینده مجلس به مرگ کاووس سیدامامی- 27 بهمن 1396 در گفتگو با رضا علیجانی - 

رضا گوهرزاد- تلویزیون اندیشه - گفت گو در باره مسائل روز داخلی و بین المللی  با جلیل روشندل  و رضا علیجانی در باره موج اعتراضات اخیر- 7 بهمن 1396

https://vimeo.com/253079128

برنامه روبه رو شماره 61 تلویزیون من و تو با شرکت... (بقیه در داخل صفحه)

https://www.manototv.com/videos/2009331/vid11385

 

رادیو فردا در گفتگو با رضا علیجانی در باره سخنان آقای خامنه ای در باره اعتراضات اخیر/ نوزدهم دی ماه 96

برنامه روبه رو شماره 60 تلویزیون من و تو با شرکت... (بقیه در داخل صفحه)

برنامه ویژه روبه رو به مناسبت موج اعتراضات- تلویزیون من و تو با شرکت... (بقیه در داخل صفحه)

https://www.manototv.com/videos/2009292/vid11336

 

رضا علیجانی در گفتگو با دویچه وله- "حرکت از پایین" اعتراض‌های اخیر در ایران را مکمل "اعتراض از بالا"ی اصلاح‌طلبان و حتی "اثرگذارتر" از جنبش سبز می‌داند. 

جواد کوروشی - رادیو فردا- راه اندازی گشت های بسیج و سپاه در گفتگو با نعمت احمدی و رضا علیجانی- 26 آذر 1396

برنامه روبه رو شماره 55 تلویزیون من و تو با شرکت... (بقیه در داخل صفحه)

https://www.manototv.com/videos/2007239/vid11257

برنامه روبه رو شماره 55 تلویزیون من و تو با شرکت... (بقیه در داخل صفحه)

https://www.manototv.com/videos/2007235/vid11188