جمعه، ۱۷ مرداد ۱۳۹۹ | Friday, 7. August 2020

مدرنیته 4

منتشرشده در صدا و تصویر فرهنگی چهارشنبه, 29 مرداد 1393 ساعت 17:34

با حضور دکتر اسعد رشیدی، دکتر حسن مکارمی، حسن شریعتمداری و رضا علیجانی