شنبه، ۸ بهمن ۱۴۰۱ | Saturday, 28. January 2023

مدرنیته 3

منتشرشده در صدا و تصویر فرهنگی پنج شنبه, 23 مرداد 1393 ساعت 17:28

با حضور دکتر اسعد رشیدی، دکتر حسن مکارمی، حسن شریعتمداری و رضا علیجانی