جمعه، ۲ اسفند ۱۳۹۸ | Friday, 21. February 2020

مدرنیته 3

منتشرشده در صدا و تصویر فرهنگی پنج شنبه, 23 مرداد 1393 ساعت 17:28

با حضور دکتر اسعد رشیدی، دکتر حسن مکارمی، حسن شریعتمداری و رضا علیجانی