دوشنبه، ۱۳ مرداد ۱۳۹۹ | Monday, 3. August 2020

مدرنیته 3

منتشرشده در صدا و تصویر فرهنگی پنج شنبه, 23 مرداد 1393 ساعت 17:28

با حضور دکتر اسعد رشیدی، دکتر حسن مکارمی، حسن شریعتمداری و رضا علیجانی