شنبه، ۸ بهمن ۱۴۰۱ | Saturday, 28. January 2023

مدرنیته 2

منتشرشده در صدا و تصویر فرهنگی چهارشنبه, 15 مرداد 1393 ساعت 17:21

با حضور دکتر اسعد رشیدی، دکتر حسن مکارمی، حسن شریعتمداری و رضا علیجانی