دوشنبه، ۱۳ مرداد ۱۳۹۹ | Monday, 3. August 2020

مدرنیته 2

منتشرشده در صدا و تصویر فرهنگی چهارشنبه, 15 مرداد 1393 ساعت 17:21

با حضور دکتر اسعد رشیدی، دکتر حسن مکارمی، حسن شریعتمداری و رضا علیجانی