جمعه، ۲۲ فروردين ۱۳۹۹ | Friday, 10. April 2020

مدرنیته 1

منتشرشده در صدا و تصویر فرهنگی چهارشنبه, 08 مرداد 1393 ساعت 17:08

با حضور دکتر اسعد رشیدی، دکتر حسن مکارمی، حسن شریعتمداری و رضا علیجانی