چاپ کردن این صفحه

ضرورت بازاندیشی در نواندیشی دینی

منتشرشده در صدا و تصویر فرهنگی جمعه, 11 خرداد 1397 ساعت 21:41

سخنرانی رضا علیجانی در سمینار رفرماسیون در غرب؛ اصلاح دینی در ایران در کلن- 11 خرداد 97

موارد مرتبط