چهارشنبه، ۲ اسفند ۱۳۹۶ | Wednesday, 21. February 2018

صدا و تصویر فرهنگی (28)

مدرنیته 4

چهارشنبه, 29 مرداد 1393 ساعت 17:34

با حضور دکتر اسعد رشیدی، دکتر حسن مکارمی، حسن شریعتمداری و رضا علیجانی

مدرنیته 3

پنج شنبه, 23 مرداد 1393 ساعت 17:28

با حضور دکتر اسعد رشیدی، دکتر حسن مکارمی، حسن شریعتمداری و رضا علیجانی


مدرنیته 2

چهارشنبه, 15 مرداد 1393 ساعت 17:21

با حضور دکتر اسعد رشیدی، دکتر حسن مکارمی، حسن شریعتمداری و رضا علیجانی

مدرنیته 1

چهارشنبه, 08 مرداد 1393 ساعت 17:08

با حضور دکتر اسعد رشیدی، دکتر حسن مکارمی، حسن شریعتمداری و رضا علیجانی

اسلام و حقوق بشر(۲)

پنج شنبه, 17 شهریور 1390 ساعت 06:42

اسلام و حقوق بشر(۱)

پنج شنبه, 10 شهریور 1390 ساعت 06:36