دوشنبه، ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ | Monday, 18. June 2018

تحلیلی بر محتوا و علت نامه پوزش خواهی سعید مرتضوی

منتشرشده در سخنرانی - مصاحبه - میزگرد سیاسی یکشنبه, 28 شهریور 1395 ساعت 17:42

تلویزیون «درّ تی وی» - 28 شهریور 1395- گفتگو در باره پوزش خواهی سعید مرتضوی با رضا علیجانی

 سعید مرتضوی، عده ای از جمله «مجتبی خامنه ای» را تهدید به افشای اسناد کرده است
رضا علیجانی در مصاحبه با شبکه جهانی "دُرّ تی وی"، با بیان این که آقای مرتضوی مباشر در قتل است، به موضوع نامه عذرخواهی ایشان پرداخت و گفت، با استناد به تجربه و برخورد خود من، روزنامه نگاران و فعالین مدنی که با سعید مرتضوی داشته ایم، در یک کلام، سعید مرتضوی انسان به شدت بی شخصیتی است و جالب اینکه در سیستم قضایی، ایشان به عنوان دادستان و کارمند نمونه معرفی شده است، پس در نتیجه سیستم قضایی ایران گرفتار نوعی بی شخصیتی است.
رضا علیجانی گفت، من بر این باورم که حتی آقای مرتضوی قادر به خواندن برخی از بخشهای نامه عذرخواهی که به نام ایشان منتشر شده است، نمیباشد. رضا علیجانی در ادامه گفت، طبق شنیده ها سعید مرتضوی عده ای، از جمله «مجتبی خامنه ای» را تهدید به افشای اسنادی در ارتباط با آنها کرده است.
رضا علیجانی با کنار هم قرار دادن سعید مرتضوی و سعید امامی گفت، مسئولان با توجه به سرنوشت این دو چهره، به این می اندیشند که ممکن است آنها نیز به این سرنوشت گرفتار شوند.
رضا علیجانی در پایان گفت، جامعه مدنی ایران یک جامعه جوان است و به نظر بنده ما نیازمند یک حرکت ترکیبی از بالا و درون نظام با عنوان اصلاحات و از پایین با عنوان تحرکات جامعه و نهادهای مدنی می باشیم، و اگر قدرت در برابر خواسته های اکثریت بایستد این پویش میتواند روند تند و خارج از اراده افراد به خود بگیرد.