پنجشنبه، ۲ آذر ۱۳۹۶ | Thursday, 23. November 2017

سخنرانی - مصاحبه - میزگرد سیاسی (162)

محمد نوری زاد، از نخستین کسانی بود که برای نوشتن نامه به آیت‌الله خامنه‌ای دست به قلم برد

  نام نویسی از داوطلبان نمایندگی دوره نهم مجلس شورای اسلامی صبح روز شنبه در ایران آغاز شد و مدت یک هفته ادامه خواهد داشت.

حمید مافی/چالش‌های حاکمیت و انتخاباتِ پیشِ رو

مقام‌های قضایی به خانواده خانم سحابی گفته‌اند نیروهای انتظامی و امنیتی از دادن فیلم‌هایی که خود از صحنه مرگ هاله سحابی داشتند خودداری کرده و اعلام کرده‌اند قوه قضاییه بر اساس شواهد موجود، حکم مرگ طبیعی را برای خانم سحابی صادر کرده است.

 نقطه‌ی نهایی‌ این فشارها جنگ است

با رضا علیجانی عضو جریان ملی مذهبی و سردبیر نشریه توقیف شده ایران فردا، در روزهای پیش از تحریم های تازه به گفت و گو نشستم و هنگامی که بحث به دخالت نیروی خارجی رسید توصیه کرد، بیانیه انتشار یافته سال 86 جریان ملی مذهبی را در باره سناریو های مختلف دخالت خارجی در حل مساله ایران  را بخوانیم

کنگره ملی تشکیل نخواهد شد

جمعه, 27 آبان 1390 ساعت 21:21

  یوحنا نجدی:رضا علیجانی، تقی رحمانی و هدی صابر در قامت سه عضو شناخته شده جریان ملی – مذهبی نام شان اغلب با هم گره خورده است؛ امروز اما وضعیت این سه یار قدیمی گویا آیینه تمام نمایی از فعالان سیاسی ایرانی است. با رضا علیجانی درباره «کنگره ملی» به گفتگو نشستیم هرچند سخت بر این باورست که این کنگره تشکیل نخواهد شد. پیش از انجام مصاحبه تاکید کرد که از اظهارنظر درباره اشخاص پرهیز می کند؛ از او انکار و از من اصرار؛ چه این اخلاق سیاسی ملی – مذهبی ها و سلوک خاندان سحابی هاست که احترام همه گروه ها را علیرغم تفاوت دیدگاه ها بر می انگیزد.

انگیزه های اصلی طرح تغییر مدل نظام سیاسی از ریاستی به پارلمانی

اعدام های ۶۷ بایستی به یک هولوکاست ایرانی تبدیل بشود. به یک وجدان جمعی؛ نه برای اینکه انتقام بگیریم. نه برای اینکه طعنه بزنیم. نه برای اینکه کسانی که آن موقع در دستگاه سرکوب بودند و الان اصلاح طلب شده اند را نیش بزنیم. بلکه برای اینکه تبدیل به یک وجدان اجتماعی بشود برای حفظ کرامت انسان که دیگر در تاریخ ما این فاجعه تکرار نشود. من اعدام های شصت و هفت را یک هولوکاست ایرانی می دانم.