شنبه، ۸ بهمن ۱۴۰۱ | Saturday, 28. January 2023

یادمان چهلمین سالگرد درگذشت دکتر شریعتی در کلن

منتشرشده در سخنرانی - مصاحبه - میزگرد فرهنگی شنبه, 10 تیر 1396 ساعت 16:27

دو گزارش از برگزاری مراسم چهلمین سالگرد در گذشت دکتر شریعتی در کلن آلمان: در این مراسم یوسفی اشکوری، نیکفر، تلغری زاده ، رضا علیجانی و مرتضی کاظمیان سخن گفتند.

گزارش دویچه وله: شریعتی نظریه پرداز انقلاب اسلامی یا چپ دموکرات؟

https://goo.gl/CMZLTS

گزارش زیتون: شریعتی اسم مستعار خمینی شد