پنجشنبه، ۲۶ مهر ۱۳۹۷ | Thursday, 18. October 2018

وصیت مصدق؛ وصیت شریعتی

منتشرشده در مقالات سیاسی جمعه, 11 دی 1377 ساعت 10:22

دكتر مصدق وصيت كرده است كه او را در كنار شهداى 30 تير دفن كنندو   دكتر شريعتى وصيت كرده است او را در حسينيه ارشاد به خاك بسپارند. اينك "فاصله" اين دو پيكر با محل هاى معبودشان نشان از فاصله "واقعيت" و "آرمان" دارد.      

دكتر مصدق وصيت كرده است كه او را در كنار شهداى 30 تير دفن كنند.

دكتر شريعتى وصيت كرده است او را در حسينيه ارشاد به خاك بسپارند.

     نام اين دو "نياز" بزرگ جامعه ما امروزه بيش از پيش به گوش مى‏رسد و دانشجويان و محافل دانشجويى ياد و راه و نام اين دو ستاره راهنما را گرامى مى‏دارند. اما از سويى، حتى برخى طيفهاى موسوم به جبهه دوم خرداد شعار درود بر مصدق را اشتباه و غيرضرورى مى‏دانند و نيز هنگامى كه رئيس جمهور در سفر خود به سوريه بر مزار شريعتى مى‏رود، از سوى "دفتر رئيس جمهور" (كه اين نام گاه اسم مستعار برخى نهادهاى ديگر است!) امريه مى‏ آيد كه "از اين خبر استفاده نشود!". بگذريم از اينكه پنج جلد از آثار او تا سال گذشته ممنوع الانتشار بودند.

     با خاك سپارى دكتر مصدق در محلى كه دغدغه آن بزرگ بود "زور" پهلوى مخالفت كرد، اما "پهلوى" درباره پيكر دكتر شريعتى قصد "تزوير" داشت تا به گمان واهى خود با "دولتى كردن" او، از تكثير اكسير پيامش جلوگيرى كند. اين "تزوير" با هوشيارى خانواده و دوستان آن عزيز ناكام ماند.

     اينك "فاصله" اين دو پيكر با محل هاى معبودشان نشان از فاصله "واقعيت" و "آرمان" دارد. "آرمان" را نبايد از نظر دور داشت، جهان بدون آرمان يك لش زنده است، اما آرمانها دست نيافتنى‏اند، و حكايت زندگى رفتن و نرسيدن، كوشيدن و گام فرا پيش نهادن اما باز چشم به افق داشتن و در درياى پهناور زندگى، نگاه به فانوسهاى دريايى دور دوختن و رفتن و رفتن و رفتن است. اما در هماره روزگار زر و زور و تزوير، در اشكال سنتى و مدرن خود، موانع عمده اين پويش مستمرند.

     امروز كه هنوز افتخار يافتن خاتمى براى تأملى بر مزار او را مى‏بايست كتمان كرد، مگر اين فاصله چقدر نزديك شده است كه دل به همپوشانى اين واقعيت و آن دغدغه ببنديم؟

بگذاريد حديث دوست را باد سحرگاهان به يادمان آرد، بگذاريد پرواز انديشه و خيال در ياد آن دو بزرگ هم چنان مجبور باشد به دوردست ها بنگرد. مصدق و شريعتى هميشه مردمى و مدنى بوده‏اند و تغيير سمبليك مدفن آنها هم مستلزم حل جدول هاى پيچيده سياسى است. پس آنها را رسمى و دولتى نكنيم. آنها بر جان هاى شيفته، سرهاى شوريده و دل هاى تب دار حكم مى‏ رانند، هر چند دور از نظرند!

محل انتشار ... / یازده دی ماه 1377