دوشنبه، ۲۳ فروردين ۱۴۰۰ | Monday, 12. April 2021

مقالات سیاسی (285)

وصیت مصدق؛ وصیت شریعتی

جمعه, 11 دی 1377 ساعت 10:22

دكتر مصدق وصيت كرده است كه او را در كنار شهداى 30 تير دفن كنندو   دكتر شريعتى وصيت كرده است او را در حسينيه ارشاد به خاك بسپارند. اينك "فاصله" اين دو پيكر با محل هاى معبودشان نشان از فاصله "واقعيت" و "آرمان" دارد.      

"سراب تيراژ"، آفتى همگانى

یکشنبه, 15 شهریور 1377 ساعت 13:16

در ايران به علت اين كه همواره آزادى تجربه اى كوتاه و نهادينه نشده بوده است،"خودحق پندارى" و "خودمركزبينى" استعداد زيادى براى رشد و گسترش دارد. هر كس كه عده اى مخاطب پيدا مى كند و بازارش رونق مى گيرد، جامعه را در "خود" منحصر مى بيند. خود "متن" مى شود و بقيه "حاشيه". 

آقا اجازه؟!

سه شنبه, 20 مرداد 1377 ساعت 00:17

قدرت نظامى در ايران كنونى نيز هم چون گذشته تحت سيطره و كنترل قدرت سياسى قرار دارد. قدرت تحليل و ارزيابى سياسى و ارائه چشم ‏انداز و توان مديريت آن نيز برجستگى خاصى نشان نمى ‏دهد و حتى برخى نظرات و برخوردها نشانگر ساده‏ بينى سياسى و عقب ‏ماندگى تحليلى از مردم متوسط جامعه است.

نهضت‌ بيداري‌ زنان‌ در ايران‌

جمعه, 29 اسفند 1376 ساعت 08:50

سه‌ سيماي‌ نمادين‌ رهايي‌ زن‌: اشرف‌ پهلوي‌ ـ اشرف‌ دهقاني‌ ـ انگاره‌ ارشادي‌ 

تئورى استقلال، ايدئولوژيك يا استراتژيك؟

پنج شنبه, 01 ارديبهشت 1373 ساعت 18:06

 تئورى استقلال در طرح و حركت متين و عميق خويش در جوامع جهان سومى بايد به مسائل بنيادى ملى اين جوامع بپردازد و يكى از اين بنيادها تعيین جايگاه خردگرايى و آزادى در تئورى خويش مى باشد. اين نقش نبايد به شكل يك رگه، بلكه مى بايست به شكل يك چارچوب و زاويه نگرش در تحليل ابعاد مختلف اين تئورى در بيايد و به وجه مغلوبى در مجموعه اضلاع اين تئورى مبدل نگردد.