شنبه، ۲۹ دي ۱۳۹۷ | Saturday, 19. January 2019

مقالات سیاسی (278)

کدامین ذهنیت؟

پنج شنبه, 31 شهریور 1384 ساعت 15:02

 پیوست‌ها و گسست‌های گفتمان‌های رقیب پس از سال 57 

دستاوردهای دوران اصلاحات

چهارشنبه, 01 آبان 1381 ساعت 08:37

امروزه که در وضعیت جدید؛مولفه‌های یاس و ناامیدی پررنگ‌تر شده است، پرداختن به دستاوردهای نسبی این مرحله ضرورتی دوچندان می‌یابد/همه نیروهایی که از روند اصلاحات و تحول‌طلبی سال‌های اخیر در ایران حمایت و مشارکت کرده‌اند، اینک باید از عمل خویش، ضمن یک بررسی تحلیلی انتقادی دفاع کنند و در این چارچوب به تحلیل دستاوردهای تاریخی روند فوق بپردازند/این نیروها با قاطعیت و سربلندی و افتخار از شیوه و مشی خویش دفاع می‌کنند و به طور عینی و ملموس دستاوردهای آن را توضیح می‌دهند و در همان مسیر به تداوم و ارتقای دستاوردها می‌اندیشند.

                 

نقدی بر نوشته آقای علی رضا علوی تبار در روزنامه صبح امروز در باره نظریه خودی و غیرخودی

    اينك در هجدهمين سالگشت او بايد طالقانى را به صحنه آورد، او عدالت و محبت و مداراى گمشده است...

خلاصه پيام جهانى و جاودانه و داغ و درد او "ايمان، عمل و كار، تقوا، آزادى و تسامح و آخرت گرايى" بود. مجموعه انديشه او از سال 32 در سيماى يك "ايدئولوژى" آزاديخواهانه و حاكميت مردم طلبانه درآمد و تا آخر عمر نيز در اندازه هاى همين "ايدئولوژى معطوف به آزادى" باقى مي ماند. 

اگر جاسوس؛ پس استعفا

شنبه, 14 اسفند 1378 ساعت 13:37

اين مصاحبه در روزنامه آريا (14/12/78) چاپ شده است. پس از این مصاحبه که برای اولین بار مسئله اعدام های تابستان 67 در آن مطرح شده بود، روزنامه آریا با فشار مقامات امنیتی تا بعد از تعطیلات عید تعطیل شد تا مسئله اعدام های سراسری تابستان 67 به هیچ شکلی در افکار عمومی مطرح نشود.

 

ابراز اراده ملی برای تغییر وضع موجود

یکشنبه, 01 اسفند 1378 ساعت 16:23

 ‌انتخاباتِ ٢٩ بهمن  /از ٢٩ بهمن ٥٧ تا ٢٩ بهمن ٧٨

هر قدر رسيدگى اين پرونده بيش تر طول بكشد، افكار عمومى  قضاوت‏ تجربى خاص خويش را خواهد كرد. در اين قضاوت مؤلفه ‏هايى چون جاسوسى و مقابله با نظام و... جايى نخواهد داشت. تجربه تاريخى در ايران و ديگر كشورها نشان داده است علت اصلى عدم پيش روى اين پرونده ‏ها و بى ‏سرانجامى‏ شان تنها يك نكته است: پاى "خودى"ها در وسط است، مجرمان "خودى" هستند!

وقتی‌ كه‌ طيفی‌ در سايه‌ قرار می‌گيرند و در موضع‌ اقتدار مطلق‌ و نقدناپذيری‌ قرار می‌گيرند طغيان‌ می‌كنند.

 هر نوع گفت‌وگو و ارتباط، جدا از عزم دروني، نيازمند صداقت و شفافيت است. طرفين يا طرف‌هاي  هر گفت‌وگو و ارتباط بايد «تلقي» و «توقع» خود را به طور شفاف و البته محترمانه و صادقانه از طرف يا طرف‌هاي ديگر بيان نمايد.