جمعه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۹ | Friday, 14. August 2020

مداربندی ده گانه‌ نيروهای سياسی در ايران‌

js1-madarbandiفهرست

دو ضرورت‌ براي‌ بحث‌ جناح‌بندي‌ها

نقد برخي‌ جناح‌بندي‌هاي‌ مطرح‌ شده‌

عوامل‌ سطح‌ اول‌ در جناح‌بندي‌ها

           1 ـ پيشينه‌ و هويت‌ تاريخي

           2- مذهب

           3 ـ مشي‌ سياسي‌

عوامل‌ سطح‌ دوم‌ در جناح‌بندي‌ها

            1 ـ عنصر جهت‌گيري‌ و آرمان‌

            2ـ عنصر ايراني‌ و ملي‌

            3 ـ عنصر اقتصادي‌ و طبقاتي‌

مداربندى دهگانه نيروهاى سياسى در ايران

            1 - هسته ثابت قدرت (نهادهاى غيرانتخاباتى يا نسبتاً ثابت حاكميت)

            2 - تماميت‏ خواهان افراطى - سركوبگر

            3 - تماميت‏ خواهان سنتى - تجارى

            4 - اصلاح‏ طلبان غيردموكرات

            5 - اصلاح‏ طلبان نيمه‏ دموكرات

            6 - اصلاح‏ طلبان دموكرات

            7 - نيروهاى اصلاح‏ طلب ملى - مذهبى

            8 - نيروهاى اصلاح ‏طلب ملى و لائيك

            9 - چپ‏هاى اصلاح‏ طلب و جمهوريخواه

            10 - كليه نيروهاى برانداز

صف‏ بندى جمهوريت - مادون جمهوريت

 

دسترسی به جزوه

بازگشت به صفحه جزوات سیاسی