شنبه، ۸ بهمن ۱۴۰۱ | Saturday, 28. January 2023

معنا و ضرورت استراتژی فرهنگی

فهرست مطالبjf21-STRATEGY

 

بخش اول:

مقدمه

معنای استراتژی

معنای روشنفکر

روشنفکر و نواندیش دینی

ضرورت استراتژی فرهنگی برای روشنفکران

روشنفکر؛ «مخاطب اندیش» نه «مجرداندیش»  

فقدان استراتژی فرهنگی در برخی روشنفکران دینی بعد از انقلاب

بخش دوم:

نمونه‌هایی از استراتژی فرهنگی در نو اندیشان دینی:

   - آیت الله طالقانی

   - مهندس بازرگان

   - دکتر شریعتی

ارزیابی کوتاه از استراتژی فرهنگی روشنفکران دینی پس از انقلاب

ضرورت تدوین استراتژی‌های نوین پساانقلاب/پساجمهوری اسلامی

بخش سوم:

آیا برای تغییرات اجتماعی نیاز به نوزایی و کار فرهنگی وجود دارد؟

عصر روشنگری و رنسانس یکی از پایه‌های سازنده دنیای جدید

کار فرهنگی سازنده وجه ایجابی تغییرات اجتماعی

نقش عنصر فرهنگ در ایجاد انگیزه و تحول شخصیت کنشگران تغییر اجتماعی

فرهنگ یکی از عوامل توسعه همه جانبه

آموزش و توانمند سازی یکی از راه‌حل‌های آسیب‌های اجتماعی

آیا نوزایی فرهنگی به نواندیشی و روشنفکری دینی نیازمند است؟

توجه به مذهب؛ ضرورت مخاطب اندیشی

ریشه‌های عمیق و تاریخی مذهب در فرهنگ و روان قومی ایرانی

نقش مذهب در همبستگی اجتماعی و اخلاق فردی و اجتماعی

نواندیشی دینی / نوایمانی دینی

نواندیشی دینی؛ مانع قطبی شدن جامعه

چهار کارکرد پروژه نواندیشی دینی

تغییر جایگاه مذهب در ایران بعد از انقلاب

بخش چهارم:

پارادایم‌های مختلف نو اندیشی دینی

شاخص‌های برجسته در طبقه بندی نحله‌های نو اندیشی دینی

نحله‌های مختلف نواندیشی دینی پس از انقلاب

* نحله اصلاح طلبان حوزوی/آیت الله منتظری و ...

* نحله عقل گرای لیبرال/دکتر سروش

* نحله عقلی _اخلاقی/ مصطفی ملکیان

* نحله وجودی(اگزیستانسیالیستی)- فرد گرا / مجتهد شبستری

* نحله وجودی _ اجتماعی/ دکتر شریعتی

* نحله علمی لیبرال/ مهندس بازرگان

نقش میانه و لولایی و کارکرد مثبت اجتماعی نواندیشان دینی بین نیروهای مذهبی سنتی و غیرمذهبی
مسئله شناسی فرهنگی در جامعه کنونی ایران

دسترسی به جزوه

برگشت به صفحه جزوات فرهنگی