شنبه، ۸ بهمن ۱۴۰۱ | Saturday, 28. January 2023

نگرشي‌ تحليلي‌ ـ انتقادي‌ بر انديشه‌ و حركت‌ آيت‌الله مطهري

فهرست مطالبjf20-MOTAHARI


خلاصه‌اي‌ از زندگي‌ آيت‌الله مطهري‌

 سه‌ لايه‌ و سه‌ فصل‌ زندگي‌ آيت‌الله مطهري‌

 برخي‌ نكات‌ كلي در مورد آيت‌الله مطهري‌

 برخي‌ مميزه‌هاي‌ مثبت‌ آيت‌الله مطهري‌

 برخي‌ مميزه‌هاي‌ منفي‌ در آثار آيت‌الله مطهري‌

 طرح يك سؤال

 دو قرائت از آراي آيت‌الله مطهري

 سه لايه برخورد آيت‌الله مطهري با شريعتي

 

دسترسی به جزوه

برگشت به صفحه جزوات فرهنگی